Том 41. Літературно-критичні праці (1890-1910) (djvu)

Іван Якович Франко
Франко I.Я. Зібрання творів у 50 томах [uk] - 41
Том 41. Літературно-критичні праці (1890-1910) [uk] 13M, 689 с.
издано в 1984 г. Наукова думка
Добавлена: 12.01.2014

Аннотация

До сорок першого тому Зібрання творів І. Франка у п'ятдесяти томах входять праці узагальнюючого, синтетичного характеру з історії української літератури від найдавніших часів до початку XX ст. У томі порушується хронологічний принцип розташування текстів, прийнятий у виданні, щоб об'єднати історико-літературні нариси,, які створювалися і публікувалися в різні роки, але, по суті, становлять єдиний цикл праць, що доповнюють одна одну і продовжують Франкові дослідження в галузі історії української літератури до кінця XIX ст. Ці праці органічно споріднені з «Історією української літератури... від початків українського письменства до І. Котляревського», вміщеною в т. 40 цього видання. В межах тому праці розташовано за часом їх написання та публікації.
Впечатления о книге:  

X